" Tek kaynaktan çok yönlü ve ekonomik çözüm "


Misyonumuz

Ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunan endüstriyel kurum ve kuruluşlara doğal kaynakların, en doğru şekilde kullanılmasında rol almak ve kaynak israfını azaltmak için; Yatırım ve otomasyon projelerinde tasarruflu optimum çözümü sunmak,

Enerji, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarındaki gereksinimlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak, mevcut ve yeni teknolojilerin paylaşılmasında çok yönlü ve ekonomik çözüm sunmak,

İşletmelere ve dolayısı ile o işletmelerdeki çalışanlara faydalı olabilmek, bu sayede çevreye ve topluma olan sorumluluğu yerine getirerek İSG, Çevre ve Enerji konularında toplumun sürekli gelişiminin sağlanmasında katkıda bulunmaktır.

Çünkü; ülkemizin ve firmanızın geleceği;

- Çevre’de dir,

        - Enerji’de dir,

                - İş güvenliği ‘nde dir.Vizyonumuz

Hızlı, çok yönlü ve güvenilir bilgi akışıyla kurum ve kuruluşların sürekli ve çok yönlü gelişiminde pay sahibi olmaktır.

Tüm işletmelere endüstriyel ziyaretlerde bulunarak işletmelerde ; İSG, çevre, enerji tasarrufuna , legionella konularında dikkat çekmek,

İşletmelerde yapılacak eleman tasarrufu amaçlı otomasyon, enerji tasarrufuna ve geri kazanım noktalarına fayda üretmek için fizibilite çalışmalarına katılmak.Değerlerimiz

 • Müşterileri için gizlilik prensibiyle hareket etmek, Müşterilerimizin faaliyet alanlarıyla ilgili ticari sırlarına en yüksek düzeyde hassasiyet göstermek, bu sırları kendi sırrımız gibi saklamak.
 • Önce insan prensibi ile İnsana ve Toplumsal değerlere saygı göstermek,
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Çalışan sağlığına duyarlı olmak
 • Araştırmacı ve yenilikçi olmak; Değişimin ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzün iş dünyasında müşterilerimizi başarıya götürecek en yeni ve çağdaş uygulamaları onlara sunmak.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip, sorunlarını ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek, bunları karşılayacak en iyi ve en doğru çözümleri sunmak
 • Sonuç Odaklılık; Yürüttüğümüz çalışmaların verimliliğinde ve etkinliğinde ısrarcı olmak, projelerin başarıyla sonuçlanmasını sağlamak
 • Tecrübe ve denemelerden beslenerek Sürekli gelişimi sağlamak.
 • Ülke problemlerinden ve reel sektörün problemlerinden biri olan  doğruyu buluncaya kadar sürekli değiştirmek ve pahalı çöplüklerin oluşmasını önlemek,  
 • İşletme içindeki kayıpları gözlemlemek ve giderilmesinde katkıda bulunmak,
 • Müşteri Memnuniyeti işimizin temelidir.
 • Bilgi ve işbirliği başarımızın temel taşlarıdır.