" Tek kaynaktan çok yönlü ve ekonomik çözüm "


Neden İş Güvenliği Ve Danışmanlığı?  • 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen işyerlerinde yer aldığı tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belgelendirilmiş iş güvenliği uzmanı iş güvenliği mevzuatında belirtilen süreler dahilinde çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.