" Tek kaynaktan çok yönlü ve ekonomik çözüm "


"Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme"  • Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni Kanun”) ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim, gerçek anlamda “Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme”. Politik yelpazenin her bölümünden, ticari örgütlenmelere, sivil toplum kuruluşlarından mesleki birliklere kadar yarattığı toplumsal ve politik uzlaşı ile eşine ender rastlanır örnek niteliğinde bir tartışma ve uzlaşmanın sergilendiği hazırlık süreci sonucunda 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan bu Yeni Kanun Türk iş hayatı için çağdaş ve reformcu bir yaklaşımla hazırlandı ve gelecek seneden itibaren yaşamımıza girecek. Yeni Kanun, şirketlerimizin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli bir fırsat ve zemin hazırlamakta. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve Yeni Kanun’u Türk şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak önemli bir değişim projesi olarak benimsemek gerektiğini düşünüyoruz. Doer olarak bu değişim sonucu ulaşılacak etik ve şeffaf yapıların, geleceğin Türk ticari yaşamında ayakta kalacakları ve gelişmeye damga vuracakları görüşündeyiz. Bu anlamda Yeni Kanun’un getirdiği tüm yenilikleri müşterilerimizle paylaşmak ve uygulama safhasına kadar bu yeni döneme her yönden hazır olarak girmelerini sağlamak üzere geniş bir yelpazede en üst düzey servislerimiz ile Türk iş hayatının hizmetinde olacağız. Yeni Kanun aslında ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşım ile tümüyle yeniden tanımlaması mahiyetinde bir yasa. Ticari yaşama getireceği düzenlemeler ile şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından özlenen düzeyi yakalama fırsatı sağlayacak kanunda kurumsal yönetimin, halen halka açık şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen esasında tüm işletmelere uygulanması gereken, yatırımcıya güven verme, sürdürülebilir gelişme sağlaması düşüncesi hakim. Bu çerçevede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlanması, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararası standardı Türk Standartları olarak benimsetmekte ve değişimi zorunlu hale getirmektedir. Bu yaklaşım birçok Türk şirketi için önemli bir değişim sürecini ve bu sürece çok iyi hazırlanma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Yeni Kanun ve ayrıca ilgili Yürürlük Kanunu, belirli maddelerinin kapsamına göre 1 Temmuz 2012 ve 1 Ocak 2013 tarihlerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak, kanunun getirdiği önemli yenilikler göz önüne alındığında gerek halka açık şirketler gerekse diğer şirketler açısından bu değişiklikleri özümsemek ve gerekli hazırlıkları layıkıyla yapabilmek için bir yıldan uzun da olsa bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlık sürecine hiç zaman kaybetmeden başlanmasının ve geçiş için verilen sürelerin çok iyi değerlendirilmesinin bu olumlu değişimden elde edilecek faydaları en üst seviyeye taşımanın anahtarı olacağına inanıyoruz. Doer Türkiye olarak ülkemizin ticaret yaşamında önemli bir atılım yaratacak bu yasanın işlevini amaçlandığı şekilde yerine getirebilmesi için bu süreçte toplumsal bir sorumluluk olarakta gördüğümüz görevimizin bilinciyle Yeni Kanun ile ilgili 2007 yılından bu yana Bağımsız Denetim Derneği, TÜRMOB ve TÜSİAD nezdinde kurulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamaya gayret ettik. Yeni Kanun’u en iyi şekilde anlama ve uyum açısından hazırlıklara başlama sürecinde seminerler düzenledik ve bilinirliği sağlamak adına faaliyetlerde bulunduk. Son olarak bu çağdaş kanunun kaleme alınmasını üstlenen komisyonun başkanlığını yürüten Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in katılımlarıyla 31 Ocak 2011 tarihinde tüm şirketlerimize açık bir seminer de düzenledik. Internet sitemizde katılımcıların Yeni Kanun ile ilgili çok önemli detayları birinci ağızdan öğrenme fırsatını buldukları bu seminerin çok kapsamlı bir özetini bulacaksınız. Yeni Kanun ve uygulamaları konusunda seminerlerimize ve eğitim programlarımıza halen hızla devam etmekteyiz. Bu faaliyetlerimizi yalnız büyük şehirlerde değil Anadolu’nun birçok şehirlerinde de yapmaya devam ediyoruz. Kanun tasarı aşamasındayken kanunun özünü anlatan ve ticaret şirketlerine ilişkin getirilen önemli değişiklikleri içeren “Türk Ticaret Kanunu – Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme” adlı kitabımız rekor sayıda dağıtıma ulaşmıştı. Yeni Kanun’un yasalaştığı günde yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde, güncellenmesi çalışması yapılmakta olan bu yapıt Yeni Kanun’un resmi gazetede yayımlanmasının hemen akabinde tamamlanacak ve Türk iş yaşamının ve değerli müşterilerimizin kullanımına sunulacaktır. Bu süreçte şirketlerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz 10 Soru 10 Cevap kitapçığımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.